Fornir olcha kolor 23-01

470 zł brutto m2


 

Fronty pełne i witryny w tej samej cenie

Opcje: cena doliczana do m2

  • barwione kolorami RAL + 40zł

Przy surowych frontach odliczamy – 50zł

W ofercie także inne kolory fornirów.

Kalkulator

Wymiary w

0