Fornir Dąb kolor biały

470 zł brutto m2


Fronty pełne i witryny w tej samej cenie.

Opcje: cena doliczana do m2

  • płycina „L” + 40zł
  • barwione kolorami RAL + 40zł

Przy frontach surowych odliczamy – 50zł

W ofercie także inne kolory fornirów.

Kalkulator

Wymiary w

0