Fornir Dąb kolor 248

400 zł brutto m2


Fronty pełne i witryny w tej samej cenie.

Opcje: cena doliczana do m2

  • patynowanie + 20zł
  • barwione kolorami RAL + 40zł
  • płycina „L” + 40zł

Przy frontach surowych odliczamy -50zł

W ofercie także inne kolory fornirów.

Kalkulator

Wymiary w

0